Jdi na obsah Jdi na menu
 


plán inf 2.r
MesiacČís.hod.HOD.TEMATICKÝ CELOK VYUČOVACIA HODINACIELE VÝUČBY A VÝCHOVYUČEBNÉ POMÔCKYFORMY PREVEROVANIA UČIVAPOZ.


21.ÚVOD DO PREDMETU

didaktický test na vytváranie, presúvanie, kopírovanie, mazanie súborov a adresárov 8/05, 6/04
IX.11Poučenie o bezpečnosti práce v učebni informatikyENV: osvojenie zásad hygieny

21Súboroví manažéri, asociácia súborov a programovpráce


22. INTERNET


31Ako zabezpečiť systém, adware, spyware, phishing ap.A: poznať a rešpektovať bezpečnosť na IE,
samostatná práca7/05, 5/05, 11/05

41E-mail a práca s prílohami, nebezpečie v e-pošte, hoaxrozvíjať zmysel pre tolerantnosťnajlepšie slovenské weby7/05, 6/05, 1/04


63.Textový editor MS WORD - pokročilé ovládanieX.51Opakovanie, vypracovanie úloh na zadanom pracovnom liste
datavideoprojektor


61Vytvorenie sekcií v dokumente, stĺpce v dokumenteK: aplikovať spracovanie textu pomocou textového editora (TE)
8/05, 7/04

71Tvorba formulárov, upravenie nastavenia Wordu
7/05
XI.81Alternatívne textové editoryposúdiť možnosti rôznych TE
4/05

91Zabezpečenie vytvoreného dokumentu

9/04

101Slovníky a MS Word, slovníky na internete

3/05


174.Tabuľkový procesor MS EXCELPSM: návrh tabuliek pom. PC:111Popis prostredia. Vytvorenie jednoduchej tabuľky.1.prakt .meniť grafickú úpravudatavideoprojektor
7/05
XII.121Adresa bunky (absolútna a relatívna), uloženie tabuľky Adresy a odkazy na iné listy2. reorganizovať tab. pri jej zmene
samostatná práca formou cvičení a práca na projekte9/04

131Opravy údajov,označ. buniek,rušenie,anulovanie zrušenia3. rozoznať,opraviť chyby v tab
6/04

141Kopírovanie a presun,schránka. Označenie úseku buniek. Pomenovanie úseku buniekK: vymenovať a demonštrovať spôs. Kopírovania

3/04 2/05
I.151Precvičovanie, hľadanie informácií, materiálov ku projekte na internete, práca na projekteENV: úspora papiera a tonera
didaktický test1/04

161Práca na projekteA: rozvoj samostatnosti171Prezentácie projektov. Hodnotenie projektov.i práce v tíme


II.181Zmeny v tabuľke-vložiť stĺpce,riadky,úpravy,lupa

samostatná práca

191Funkcie a vzorce, vyhľadanie a náhrada požadovaného textu
datavideoprojektor
1/05, 3/04

201Zmeny písma. Skupinové úpravy tabuľky.PSM: rozoznať a opísať formáty
samostatná práca formou cvičení spojená s prácou na projekte

211Úpravy formátu čísel-percentá,des.číslo,odstránenie formátučísel, navrhnúť tabuľku podľa
8/04, 7/04
III.221Podmienený formát.Automatický formát.Vkladanie zoznamov.zadania
7/04, 6/04

231Premenovanie, presúvanie, kopírovanie, mazanie listov Presúvanie a kopírovanie údajov medzi listami-schránka241Usporiadanie údajov pred tlačou-záhlavie,zápätie;zakotvenie


IV.251Grafy a obrázky-kreslenie,vkladanie obrázkov;vložiť grafK: analyzovať a zdôvodiť údaje

9/04, 2/04

261Opakovaniez tab. pomocou grafov271Vypracovanie úloh na zadanom pracovnom liste

didaktický test


75.INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ


4-5/04
V.281Svet farieb na počítači, správny formát pre obrázokK: posúdiť voľbu digitálu a použiť

7/04, 6/04, 3/04, 2/04

291Digitálna fotografia - programy, základydigitál pri fotení

1/05, 3/04

301Digitálna fotografia - programy PSM: úprava nastavenia a

9/04, 8/04

311Ako si vytvoriť prehľadné fotoalbumy. Tlač fotografií.vylepšenie digitálnych fotografií

9/04, 3/04, 0/04
VI.321Precvičovanie, hľadanie informácií, materiálov ku projekte na internete, práca na záverečnom projekteA: vzbudzovanie záujmu331Práca na záverečnom projekteo využívanie PC v praxi cez usporiadanie a poriadok341Prezentácie projektov. Hodnotenie projektov.vo fotografiách