Jdi na obsah Jdi na menu
 


Riziká práce s PC – bezpečnosť, kritický postoj, právne princípy

24. 8. 2099

http://sport.aktuality.sk/c/124628/video-trapas-lyziarka-zabudla-olympijsky-slub-slubujem-ho-no/

http://www.itnews.sk/2012-01-09/c145795-pravnik-radi-facebook-a-osobne-udaje

http://www.ointernete.sk/co-vsetko-o-vas-facebook-vie-spytajte-sa-ho
http://www.itnews.sk/spravy/bezpecnost/2011-12-29/c145663-facebook-sa-zaviazal-zlepsit-ochranu-osobnych-udajov

http://www.pluska.sk/zaujimavosti/max-zazalujte-facebook-uklada-aj-vymazane-udaje.html
http://medialne.etrend.sk/internet-monitoring/vedci-vypoustili-na-facebook-robota-a-ziskali-osobne-udaje-tisicky-uzivatelov.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/249264-vedci-vypustili-na-facebook-robota-a-ziskali-osobni-udaje-tisicu-uzivatelu.html

http://magazin.atlas.sk/techmag/kolko-toho-o-vas-facebook-vazne-vie-/687483.html
http://blog.palsoft.eu/facebook-vs-anonymous-realna-hrozba/
http://www.ointernete.sk/co-vsetko-o-vas-facebook-vie-spytajte-sa-ho
http://www.techbox.sk/it-svet/c3859/facebook-vie-o-vas-takmer-vsetko-strazte-si-svoje-sukromie.html
http://zaujimavosti.nudavpraci.sk/ostatne/facebook-o-vas-vie-vsetko/

- počítačoví špióni
- typy vírusov, trojské kone
- spam, hoax
- šifrovanie
- dôveryhodnosť
- vlastníctvo, licencia
- autorský zákon

Informačné technológie očividne prispeli k zlepšeniu komunikácie medzi ľuďmi. Ale iba medzi tými, ktorí vedia komunikovať pomocou nových technológií. Nedostatočne vzdelaní ľudia by sa mohli stať druhotriednymi občanmi, odsúdenými výlučne na nekvalifikovanú prácu. Tomu môže spoločnosť zabrániť iba tak, že každému poskytne kvalitné vzdelanie v oblasti nových technológií. Inak by ľahko mohol nastať pravý opak toho, čo sme chceli.
Nezabudnime, že nie počítače a technické zariadenia sú na vine, ak dostaneme zle spočítaný účet za telefón. Alebo, ak sa nám v banke nepodarí urobiť nejakú operáciu, pretože to vraj „nedovolí počítač". Na vine je vždy konkrétny človek, ktorý sa takto pohodlne schováva za anonymnú techniku. Môže to byť analytik, ktorý zle analyzoval problém a navrhol nevhodné riešenie. Môže to byť programátor, ktorý urobil v programe chybu. Môže to byť bankový operátor. Samozrejme, na všetko sa nedá myslieť vopred, ale veľmi často ide o bežné situácie a drobné nedostatky. Chceme, aby počítačom riadené stroje a prostriedky nespôsobovali škody, zranenia alebo smrť osôb.
Vôbec nepreháňame. Nezdá sa však, že by sa ľudia usilovali z prípadov zlyhania nových technológií poučiť. Ich využívanie vždy prináša riziká. Ťažkosti nastanú až vtedy, keď sa možné problémy zmenia na skutočné problémy a dôjde k nehode. V súvislosti s počítačmi sa to stáva napr. v komunikáciách, doprave, armáde, kozmonautike, zdravotníctve, energetike, finančníctve, súdnictve... a vlastne všade.
Počítačová kriminalita
Počítače slúžia na prenos, uchovávanie a spracovanie informácií. Údaje v digitálnom tvare sú však nemateriálne, preto sa dajú ľahko kopírovať a rozmnožovať. Nieje nič ľahšie, ako urobiť kópiu nejakého súboru. Na jednej strane to prináša mnoho výhod, vďaka ktorým sa počítačové technológie tak rýchlo rozšírili. Na druhej strane to uľahčuje aj neoprávnené rozmnožovanie súborov a s tým súvisiace porušovanie zákonov. Vzájomné prepojenie počítačov do siete prináša tiež riziko, že údaje uložené v pamäti alebo na disku jedného počítača prečíta alebo dokonca zmení niekto nepovolaný z iného počítača hocikde na zemi. Môžu to byť lekárske alebo policajné záznamy, účtovné doklady, čísla kreditných kariet, účty v banke, záznamy v databáze alebo iné súbory (napr. webové stránky). Takýmto spôsobom sa porušujú rôzne zákony, napríklad na ochranu súkromia, finančné, hospodárske, autorské a iné. Riešením týchto problémov sa zaoberá počítačové právo. Trestné činy a priestupky podobného typu sa nazývajú počítačová kriminalita.
Počítačové vírusy
Kto z nás by nepoznal povesť o dobytí Troje Grékmi? Pretože nevedeli opevnenú Tróju dobyť silou, použili lesť. Postavili dreveného koňa, do ktorého sa ukrylibojovníci. Zvyšok dokončila zvedavosť trójanov, ktorí koňa vtiahli do mesta a ... ostatné si môžeme ľahko domyslieť. Na rovnakom princípe pracuje väčšina škodlivých programov.

 Rozdeľujeme ich na:
• Trójske kone, čiže súbory obsahujúce program, ktorý môže mať po spustení neželané dôsledky (napr. vymaže dôležité súbory z pevného disku, alebo odošle cez Internet informácie o našich súboroch),
• logické bomby, ktoré sú špeciálnym druhom Trójskych koní. Neželané akcie sa aktivujú nejakou udalosťou (napr. keď sa prihlási určitý konkrétny používateľ,alebo keď klikneme myšou na nejaké konkrétne miesto na pracovnej ploche),
• časové bomby, ktoré sú špeciálnym prípadom logických bômb. Ich neželané akcie sa aktivujú v určitý deň alebo čas (napr. 1. apríla a pod.),
• listové bomby, ktoré sú opäť špeciálnym prípadom Trójskych koní. Pri nich je program vykonávajúci škodlivú činnosť obsiahnutý v elektronickej pošte,
• vírusy, čiže také Trójske kone, ktoré sa dokážu šíriť samy,
• červíky, čiže programy, ktoré sa šíria v prostredí počítačovej siete a môžu sa spustiť na diaľku. Niektoré červíky škodia, iné pomáhajú. Pomocou červíkov môžeme napríklad uskutočniť súčasne nejaký výpočet na viacerých počítačoch.
Počítačové vírusy sú medzi Trójskymi koňmi samostatným problémom. Skôr než pochopíme ich podstatu, pripomeňme si, že ak má program niečo vykonať, musí sa najprv spustiť. Predstavme si, že máme vírusom napadnutý program Poznámkový blok. Keď ho spustíme, najprv sa vykoná kód vírusu, až potom sa spustí vlastný kód aplikácie. Používateľ si často vôbec nevšimne, že okrem programu spustil aj vírus. Ten si zvyčajne nájde na pevnom disku dosiaľ nenapadnutý súbor a pripojí k nemu kópiu seba samého. V horšom prípade vírus vykoná nejakú deštrukčnú činnosť, napríklad vymaže niektoré súbory z disku a pod.

Zopakujme si
Počítače neprinášajú iba výhody, ale aj riziká. Riadia mnoho systémov ľudskej spoločnosti. V riadiacich programoch sa môžu prejaviť chyby. Údaje v sieti sa často niekto pokúša zneužiť.
Pri práci za počítačom nezabúdajme na dobré osvetlenie, správnu stoličku a držanie tela. Nikdy nešetrime na kvalite monitora-kvôli zraku, aj kvôli žiareniu.
Dodržiavajme zásady, ktoré chránia náä počítač pred nakazením počítačovými vírusmi.

 V predchádajúcom článku sme sa venovali rizikám informačných technológii. S touto oblasťou úzko súvisia aj otázky etické a morálne.
Autorský zákon
Pri práci na počítači používame rôzne programy. Každý z nich je podľa našich zákonov dielo, rovnako ako román, hudba, obraz alebo socha. Autora programu chráni autorsky zákon, ktorý určuje jeho práva a povinnosti. Podľa autorského zákona je právom autora rozhodovať o tom, ako sa bude jeho dielo používať alebo Šíriť. Napriek tomu, že v digitálnom tvare si program alebo hudbu skopírujeme ľahšie než napr. vytlačenú knihu, v oboch prípadoch porušujeme zákon. Keď chceme jedlo alebo napr. nábytok, ideme si tieto veci kúpiť do obchodu. Zvyčajne tam nájdeme veľa rovnakých kusov toho istého tovaru. Je zrejmé, že na výrobu každého kusu sa spotreboval materiál a bola vynaložené práca. Vyrobiť veľa „kópií" jogurtov alebo stolov nieje také ľahké ako vytvoriť rovnaký počet kópií údajov alebo programov. To však neznamená, že autori programov na ich vytvorenie nevynaložili veľké náklady a námahu. Podľa zákona teda treba za používanie ich tovaru - diela zaplatiť. Najbežnejší spôsob je, že si ich tovar kúpime, ale môže to byť aj forma prenájmu.  

Obrazek

 Väčšina programov obsahuje upozornenie podobné tomuto, v ktorom sa pripomína, že program nemáme kopírovať, lebo je to porušenie zákona
Keď si od kamaráta kopírujeme napr. hudbu, video alebo počítačovú hru, aby smejú mohli doma používať, porušujeme zákon. V prípade programov si treba navyše uvedomiť, že vzhľadom na ich cenu spôsobujeme autorom podstatne väčšiu škodu. Tak sa ľahko môže stať, že ide o trestný čin. Keď si kupujeme počítač, musíme sa vždy uistiť, že softér, ktorý je na ňom už nainštalovaný, nie je ukradnutý. Rovnako ako nekradneme veci, nekradnime ani softvér.
Ak si kúpime počítačový program, jeho súčasťou je aj licenčná zmluva, ktorá stanovuje podmienky, za akých ho môžeme používať. Ak tieto podmienky dodržiavame, hovoríme, že máme legálny softvér. Licenčná zmluva zvyčajne stanovuje, že zakúpený program nemôžeme používať súčasne na viacerých počítačoch. V prípade, že program chceme používať napr. v počítačovej učebni alebo vo viacerých kanceláriách firmy, musíme si zakúpiť väčší počet programov alebo multilicenciu.
Počet počítačov, na ktorých smieme legálne používať určitý program s multilicenciou, býva určený buď:
•   konkrétnym číslom (napríklad 10 počítačov), alebo
•   miestom (napríklad v celej Škole).
Vo všeobecnosti platí, že ak program používa viac ľudí na viacerých počítačoch súčasne, mali by mať zodpovedajúci počet licencií, inak by porušovali zákon. Osobitná skupina sú školské alebo študentské licencie. Obyčajne sú oveľa lacnejšie, ale zakazujú používanie príslušného programu na komerčné účely (čiže pomocou programu s takouto licenciou nemôžeme vytvoriť produkt, ktorý by sa potom predával).

 Právna ochrana: 

Počítačový program sa berie ako výsledok tvorivej duševnej činnosti musí byť vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami – autorské dielo. Teda v súčasnosti platí autorský zákon č. 383/1997 Z. z. ktorý sa dopĺňal Colným zákonom. tento zákon nadobudol platnosť 1. 1. 1998 a bol novelizovaný zákonom č.234/2000 Z.z. priamo zaradil počítačový program medzi predmety autorského práva, ale aj dôsledne vymedzil jeho postavenie. V § 5 odseku 18 je vymedzený pojem počítačový program „počítačovým programom súbor príkazov a inštrukcií použitých priamo, alebo nepriamo v počítači. Príkazy a inštrukcie môžu byť písané v zdrojovom kóde, alebo strojovom kóde. aj podkladový materiál ak spĺňa znaky z § 6 ods. 1 a § 15 ods. 1 je chránený ako literárne dielo“
 
Autorská ochrana
Autorské práva sa vzťahujú na stvárnenie riešenia a nie na vlastné vyriešenie predmetom nieje myšlienka, ale samotné stvárnenie t.j. Zdrojový kód a strojový kód.
Autorské právo k počítačovým programom trvá počas autorovho života a 70 rokov po jeho smrti.
 
Patentová ochrana
Aby bolo možné zaradiť program medzi predmety priemyselného vlastníctva, ktoré možno chrániť podľa patentového zákona, musel by napĺňať pojmové znaky vynálezu (vyriešenie technického problému ktoré je z hľadiska stavu techniky vo svete nové).
Predmetom vynálezu je tak vlastne myšlienka, konkretizovaná v riešení.
 
Iné možnosti ochrany
 
Ochrana právom proti nekalej súťaži
Zatiaľ čo Autorská ochrana a patentová ochrana pracujú s presne stanovenými pojmami tak táto ochrana pracuje na subjektívnych a na neurčitých pojmoch (dobré mravy, klamlivé, nebezpečenstvo zámeny, parazitovanie), ktorých výklad je len v pôsobnosti súdov.
 
Ochrana známkovým právom
Môže ochrániť produkt ako taký, t.j. jeho stvárnenie alebo riešenie problému. Ide o chránené označenie mena produktu alebo spoločnosti.
 
Licencie:
 
Komerčné – Programy môžeme používať aj na komerčné účely ale v súlade s licenčnými právami
Multilicencia – určuje počet programov na ktorých smieme legálne používať určitý program býva určená konkrétnym číslom (napr. 10 počítačov), alebo miestom (v celej škole).
Školské, študentské licencie: lacnejšie ako komerčné licencie, ale program sa nesmie používať na komerčné účely.
 
Sharware: program môžeme používať počas určitého obmedzeného časového úseku (30 dní)
Freeware: nevyžaduje sa pladba ak ich používame v súlade s licenčnými podmienkami.
  Obrazek