Jdi na obsah Jdi na menu
 


inf 1r 58 projekt word koniec roku

18. 3. 2007

Projekty:
Z daných ponúkaných projektov si  vyberte jeden.. Pri vypracovávaní projektu sa snažte dodržať časový plán
- zber údajov termín do 1. dňa
- analýza, návrh projektu, konzultácie termín do 1. 2. dňa
- prezentácia projektu pri počítači termín do 3. 4. dňa
V každom z ponúkaných tém projektov vlastná autorská tvorba iná zaberať min. 60 % (výnimku tvorí téma č. 1), ostatné články a grafika môžu byť prevzaté napr. aj z internetu, pričom v tomto prípade je potrebné uviesť odkiaľ sú prevzaté a kto je ich autorom.
Témy projektov:
1. učebnica pod lavicou
Obsah
Námet:  prepisovanie textov z učebníc iných predmetov - dejepis, biológia, fyzika; tvorba
poznámok z učebníc; tvorba ťaháku z učebnice a poznámok
Proces
Pripravte poznámky, alebo „ťahák" v textovom editori MS Word. Vyberte kľúčové slová a podstatné definície, celý informačný obsah zapíšte prehľadne s využitím podčiarkovania, rôznymi štýlmi a typmi písma.
2. nová učebnica
Obsah
Námet: použitie textov Z učebníc iných predmetov - dejepis, biológia, fyzika
Proces
Pripravte pre vami zvolenú tému novú verziu učebnice, v ktorej bude jasnejšia a zrozumiteľnejšie naformulovaná a vysvetlená látka s využitím možností textového editora MS Word, prípadne jednoduchú multimediálnu verziu témy, o ktorú sa práve zaujímate.

3. preklad
Obsah
Námet: písomný preklad z jedného jazyka do druhého
Proces
Vyberte si učebnicu cudzieho jazyka. Napíšte si text dvojjazyčne. (Patrí sem aj preklad piesne.)

4. šifrovaná správa
Obsah
Námet: využívanie šifier v praxi, existujúce šifry
Proces
Pripravte referát o existujúcich šifrách, pokúste sa vymyslieť vlastnú šifru. Šifry potom skústeklasifikovať podľa charakteru a ukážte, ktoré sa dajú ľahšie a ktoré ťažšie digitalizovať. Poukážte kde všade sa využívajú šifry v praxi (obrana, polícia, banky, obchod, apod).
5. reklama
Obsah
Námet: máte vypracovať reklamu - dovolenka snov
Proces
Vytvorte reklamu - reklamný leták. Uchádzate sa o miesto pracovníka v cestovnej kancelárii a dostali ste za úlohu spracovať jednostranový program dovolenky na Rajskom ostrove. Uvedomte si, že reklama musí v prvom rade upútať a v druhom rade, by malo jej hlavné heslo byť ľahko zapamätateľné, aby si ho človek rýchlo spomenul v prípade potreby. Uveďte hotel, jeho polohu, stravovanie, ubytovanie, možnosti rekreácií, čo sa nachádza v jeho blízkom okolí, ceny, mapu miesta hotela a jeho okolia a iné. Príklad na reklamu je dolu.
6. reklama - reklamný buletin
Obsah
Námet: Vypracujte reklamu - reklamný buletin pre výlety  a dovolenku na Vinnom.
Proces
Vytvorte reklamu - reklamný buletin, ktorý bude obsahovať aspoň 8 strán.
Obsah buletinu:
1. strana - "vizitka"
2. a 3. Strana - je dvojstrana pre výlety
4. a 5. Strana - je dvojstrana pre dovolenky
6. a 7. strana - je dvojstrana stručne opisujúca prostredie a umiestnenie rekreačnej oblasti
8. strana - ponuka akcií

Použiť reklamný buletin destinácie Kysak - Brezie (www.kysak-brezie.sk)

Časti stránky buletinu  -

http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/06034/pozadie_mensie.JPG_1.4kB.html

http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/71681/pozadie_vacsie.JPG_5.36kB.html

http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/70607/smreky.JPG_6.07kB.html

Príklad buletinu:  buletin1strana, buletin23strana, buletin45strana, buletin67strana, buletin8strana.   Príklad je dolu.


7. časopis
Obsah
Námet: máte vypracovať jednu až dve strany módneho, športového časopisu, časopisu o hercoch a spevákoch, časopisu na voľné chvíle, vede a technike alebo humoristického časopisu.
Proces
Nazbierte informácie zo svojho okolia, z kníh a Časopisov, prípadne cez internet. Dôraz klaďte na spracovanie textov do zrozumiteľnej formy, dajte stránke vhodný vzhľad s ohľadom na budúceho čitateľa. Vypracujte návrh, postup, objasnite v čom vidíte najdôležitejšie kroky, zvoľte spôsob prezentácie - elektronická podoba časopisu alebo tlačená.


Príklad na reklamu - reklamný leták

Obrazek

stiahni súbor:

reklama_letak1.gif.GIF  

Obrazek   ObrazekObrazek

ObrazekObrazek