Jdi na obsah Jdi na menu
 


fyzika 2roč 1011

 

1. Elektrický náboj
Coulombov zákon
 
2. Elektrické pole
Intenzita elektrického poľa
 
3. Potenciál elektrického poľa
Elektrické napätie
 
4. Elektrónová vodivosť kovov  
5. Jednoduchý elektrický obvod  
6. Ohmov zákon  
7.

Rozvetvený elektrický obvod

 
8. Iónová vodivosť elektrolytov. Elektrolýza  
9. Vedenie elektrického prúdu v plynoch  
10. Opakovanie učiva  
11. Magnetické pole  
12. Silové pôsobenie magnetického poľa na vodič s prúdom  
13.

Elektromagnetická indukcia

 
14. Vznik striedavého prúdu  
15. Trojfázový prúd  
16. Transformátory  
 17.  Výroba a prenos elektrickej energie  
 18.

 Bezpečnosť pri práci s elektrickým prúdom

 
 19.  Opakovanie učiva  
 20.  Svetlo ako elektromagnetické vlnenie  
 21.   Vlastnosti a šírenie svetla  
 22.  Zákon odrazu  
 23.  Zákon lomu  
 24.

Zrkadlá

 
 25.  Zobrazovanie zrkadlami  
 26.  Šošovky  
 27.  Zobrazovanie šošovkami  
 28.  Oko ako optická sústava  
 29.  Fotoelektrický jav  
 30.  Einsteinova teória fotoelektrického javu  
 31.

 Vývoj názorov na podstatu svetla

 
 32.  Súčasný fyzikálny obraz sveta  
 33.  Opakovanie učiva  
 34.  Záverečné hodnotenie